Spoločnosť pôsobí na priemyselnom trhu od roku 2002. Postupným pretransformovaním sa získala dnešnú podobu a od júna 2010 vystupuje pod obchodným menom SCAR PLUS, s.r.o..